کوچه های دل

if you know

who you are and

what you want and

and if you have

confidence in yourself and

a strong will to obtain your desires and

a very positive attitude

you can make

your life

yours

if you ask

آری

اگر بدانی

كيستی

چه می خواهی

چرا ميخواهی

و اگر ايمان بياوری به خويشتن

و توان آن بيابی كه آرزوهای خود را فرا چنگ آری .

و نگرشی مومنانه به زندگی را

پس می توانی

كه زندگی را

از آن خويشتن كنی

تنها اگر بخواهی .


سوزان پوليس شوتز

نوشته شده در ۱۳۸۳/۳/٢۱ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ توسط کوچه های دل نظرات () |