سكوت !

سكوت !!!!

 

هي سكوت نالة دلهاي بينواست            <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گاهي سكوت چاره و درمان دردهاست

گاهي سكوت بغض بزرگيست در گلو      

گاهي سكوت لازمة حفظ آبرو

گاهي سكوت معني زجر است و انزجار   

گاهي سكوت چهرة صبر است و انتظار

گاهي سكوت حاصل درهم شكستن است 

گاهي سكوت عامل از هم گسستن است

گاهي سكوت پاسخ بهتان و تهمت است   

گاهي سكوت معني عشق و محبت است

گاهي سكوت حاصل يك راه پر گناه        

گاهي سكوت راه ضعيفان بي پناه

گاهي سكوت معني و مفهوم اعتراف

گاهي سكوت نقطة پايان انحراف

گاهي سكوت مظهر عجز و ندامت است    

گاهي سكوت فتنه و طرح خيانت است

گاهي سكوت نقطة آغاز يك نبرد

گاهي سكوت جلوة اندوه و ترس و درد

گاهي سكوت معني خشم است و انتقام   

گاهي سكوت همچو سروديست بيكلام

گاهي سكوت خلوت دلهاي خسته است    

گاهي سكوت حسرت دوران رفته است

گاهي سكوت درد عميقيست در وجود

گاهي سكوت معني بود است يا نبود

گاهي سكوت سردي نقش شكايت است

گاهي سكوت گرمي اوج رضايت است

 

 با تشكر از دوست عزيزم ط . ح به جهت ارسال اين شعر   

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
nayestan

مشکل حکايتی است که از ماجرای عشق حرفی نگفته ايم و سخنها شنيده ايم ما را به راه عشق تو آرام و خواب نيست از بی خوديست گر نفسی آرميده ايم هرکس گرفت کام دل از ميوه نشاط ما خود ز باغ عشق٫ گلی هم نچيده ايم