دل غمديده نديدی تا حالا؟

دلتنگم و با هيچكسم ميل سخن نيست

كس در همه آفاق به دلتنگی من نيست

گلگشت چمن با دل آسوده توان كرد

آزرده دلان را سر گلگشت چمن نيست

 

فقط اومدم بگم دلم گرفته17.gif

مثل اين غروب كه تو اين عكسه 17.gif

و چشمام ميخاد كه گريه كنه زار زار 17.gif

نميدونم چرا 17.gif

ولی اشكها بی تابی ميكنن تو چشمام

و ميخان خلاص شن وبريزن بيرون 17.gif

خدايا

بی تو هيچم و با تو همه چي 

نظری به كار من كن كه زدست رفته كارم

به كسم مكن حواله كه بجر تو كس ندارم

/ 2 نظر / 12 بازدید
fanoos

اميد دارم که تا هميشه خدا جو بمانی