نيايش دل با حضرت دوست ۶

خدايا!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زندگي, رنگين كمان صفات توست.

تو كه به كلمه اي, آسمان را آفريدي, كلمات مرا آسماني كن.

تو كه به اشارتي زمين را آفريدي, به اشارتي صراط مستقيم خود را به ما نشان ده.

/ 0 نظر / 15 بازدید