علت هجرت

علت هجرت حضرت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 امام حسين (ع) بدين منظور به سوي كوفه حركت كرده است كه با پشتيباني نيروهايي كه نماينده وي مسلم بن عقيل آماده حركت كرده بود به فرياد مردم ستمديده برسد و ريشه استبداد را بسوزاند و كاخ ظلم را ويران كند و بر ويرانه هاي حكومت عدالت كش بني اميه حكومتي صددرصد اسلامي و عدالت گستر تأسيس نمايد و فرزند پيامبر مي خواستند قدرت را با قدرت پاسخ دهند و از اين سخنان آتشين حسين بن علي (ع) روشن مي شود كه شرايط پيروزي حضرت بر دشمن موجود بوده است اين بود كه حماسه حسيني بوجود آمد.

يكي ديگر از عناصر نهضت حسيني امر به معروف و نهي از منكر بودكه ايشان در كلمات خود تصريح قاطع به اين مطلب داشته اند.

عنصر ديگر اتمام حجت بود و كوفه يكي از سه مركز بزرگ اسلام بود كه مردم آن حدود هيجده هزار نامه براي حضرت فرستادند و همين مردم با نماينده امام حسين(ع) , مسلم بن عقيل بيعت كردند و امام را دعوت كردند.

البته بايد ديد آيا عامل اصلي دعوت كوفه بود؟  

 

 

برگرفته از كتاب امام حسين از زبان استاد مطهری

ارسالی از ط-ح

/ 0 نظر / 12 بازدید