عرفات عشقبازان

هوالجميل <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

السلام علي الحسين  و علي علي ابن الحسين  و علي اولاد     الحسين  و علي اصحاب الحسين  و علي العباس اخ الحسين

عرفات عشق بازان سر كوي يار باشد

امروز سه شنبه است و دو روز از عرفه  گذشته و من برگشته ام ، جاي همه دوستان رو خالي كردم و به ياد همه بودم ، درست كه نگاه ميكردي دراون روز هزار رشته ي دل از سوئي به حرم حسين ع و از سوي ديگر به حرم عباس ع  بسته شده بود و در يك نقطه كه قطعه اي از بهشت بود بنام بين الحرمين گره خورده بود، چه شوري  و چه حالي برخي بي واسطه با خدا حرف ميزدند برخي با واسطه  حسين را شفيع ميگرفتند و  بسيار ي افراد عباس ع را و...  چه زيبا بود اين  زجه ها و زاري ها  .  هركس هر چه خواست گرفت وبركات خداوندي اون روز سرا زير بود، در اخر دعا باراني شوينده باريد  همه تعجب كردند چند روزي بود كه هوا انجا افتابي بود و صبح عرفه  هم تا ساعت 5 عصر كه دعا تمام شد هوا خوب بود همين كه دعا به اتمام رسيد باران شروع شد ، رحمت خدا و گناهان را از پيكر خسته ي زائران حسين شست . از ان پس هركس از دوستان را ديدم ميگفت حال عجيبي دارد و شعف در او موج ميزد  و اين حال هميشه بعد از جلسات روضه به من دست ميداد انگار از بندي خلاص شده باشي ،نميدانم اما همين را ميدانم كه خدا بزرگ است رحمان است ، رحيم است و هزران صفت كه در وهم هم نميگنجد .

                         تقديم به حضرت عباس (ع )

ستاده حضرت داود نغمه خوان درش             فلك به سير طواف مدار دور سرش

شدست ماه درخشان چــراغ شام حرم              هلال ماه سلامش  دهد كند قد خم     

رواقــهاي ورا هــــر كــدام محــرابي               تمام ائينه هايش زلال و مهتابی      

نشسته حــاتم طايــي به آستانه ي او                گرفته دست گدائي در خزانه ي او  

شــراب  پاك بهشتي كجا و زمزم او                شگون روح مسيحا ز دولت در او  

الــه آب و خــدا آفتاب خاور اوست                  سهامدار فروش شراب كوثر اوست

فتاده در دل حـور از نگاه او آشوب                 كند به زلف معطر حيات او جاروب

هزار رشته ي دل بسته روي پنجره اش             هـزار مـرغ بهشتي قناري سره اش   

زپشت پنجره هايش بهشت پيدا بود                  ملك به تربت آستانه اش جبين ميسود

محل گوشـــه چشمش تلاقــي دلـــها                حديث سلسله اش گشته تقل محفلها  

دلمو گره زدم به پنجره ات دارم ميرم

به اميد ی كه بيای اين گره ها رو وا كنی

/ 0 نظر / 11 بازدید